Đang thực hiện
Tư vấn Tiếng Anh
Tư vấn Tour ghép
Tư vấn Tiếng Anh

Tours Search

Station KM SE7 SE5 TN1 SE1 SE3
Hà Nội 0 06:00 09:00 13:10 19:30 22:00
Giáp Bát 4     13:26    
Phủ Lý 56 07:07 10:07 14:30 20:37 23:06
Nam Định 87 07:47 10:46 15:10 21:14 23:40
Ninh Bình 115 08:22 11:21 15:48 21:49 00:13 (day +1)
Bỉm Sơn 141   11:56 16:23    
Thanh Hoá 175 09:31 12:37 17:11 22:58 01:16 (day +1)
Minh Khôi 197 09:54 13:02 17:37    
Cầu Giát 250     18:37    
Chợ Sy 279 11:21 14:24 18:58 00:54 (day+1)  
Vinh 319 12:08 15:11 19:50 01:41 (day +1) 03:32 (day +1)
Yên Trung 340 12:35 15:38 20:20 02:07 (day +1) 03:58 (day+1)
Hương Phố 387 13:42 16:35 21:25 03:02 (day +1) 04:55 (day+1)
Đồng Lê 436 14:47 17:39 22:46    
Minh Lễ 482 15:37        
Đồng Hới 522 16:36 19:40 00:39 (day +1) 05:50 (day+1) 07:40 (ngày +1)
Đông Hà 622 18:34 21:23 02:20 (day +1) 07:36 (day +1) 09:18 (ngày +1)
Huế 688 19:55 22:50 03:47 (day +1) 08:56 (day +1) 10:35 (ngày +1)
Lăng Cô 755     05:27 (day +1)    
Kim Liên 777     06:37 (day +1)    
Đà Nẵng 791 22:47 01:43 (day +1) 07:15 (day +1) 11:41 (day +1) 13:15 (day +1)
Trà Kiệu 825     08:00 (day +1)    
Phú Cang 842     08:18 (day +1)    
Tam Kỳ 865 00:08 (day +1) 03:12 (day +1) 08:45 (day +1) 13:23 (day +1) 14:30 (day+1)
Núi Thành 890     09:15 (day +1)    
Quảng Ngãi 928 01:21 (day +1) 04:21 (day +1) 10:05 (day +1) 14:34 (day +1) 15:35 (day +1)
Đức Phổ 968     11:06 (day +1)    
Bồng Sơn 1017   05:53 (day +1) 11:58 (day +1) 16:07 (day +1)  
Diêu Trì 1096 04:23 (day +1) 07:25 (day +1) 13:38 (day +1) 17:41 (day +1) 18:36 (day +1)
Tuy Hoà 1198 06:20 (day +1) 09:21 (ngày +1) 15:33 (day +1) 19:21 (day +1) 20:14 (day +1)
Giã 1254     16:35 (day +1)    
Ninh Hoà 1281 07:54 (day +1)   17:09 (day +1)    
Nha Trang 1315 08:35 (day +1) 11:23 (ngày +1) 17:55 (day +1) 21:22 (ngày +1) 22:12 (day +1)
Ngã Ba 1364     18:52 (ngày +1)    
Tháp Chàm 1408 10:11 (day +1) 13:17 (day +1) 19:36 (day +1) 22:56 (ngày +1) 23:45 (day +1)
Sông Mao 1484     20:55 (day +1)    
Ma Lâm 1533     21:45 (day +1)    
Bình Thuận 1551 12:39 (ngày +1) 15:43 (day +1) 22:07 (day +1) 01:18 (ngày +2) 02:14 (day+2)
Suối Kiết 1603     23:21 (day +1)    
Long Khánh 1649 14:25 (day +1) 17:29 (day +1) 00:48 (day +2)    
Biên Hòa 1697 15:25 (day +1) 18:31 (day +1) 01:49 (day +2) 03:59 (day +2) 04:42 (day +2)
Dĩ An 1707 15:38 (day +1)        
Sài Gòn 1726 16:08 (day +1) 19:11 (day +1) 02:30 (day +2) 04:39 (day+2) 05:20 (day +2)

                              ( Timetable for Hanoi - Hue - Da nang - Sai Gon )